اسکله مارینا

اسکله مارینا یکی از شادترین مکان های مارماریس می باشد. گردشگران می توانند در اسکله مارینا به قدم زدن و دیدن قایق های بادبانی مشغول باشند.

در اسکله مارینا بازارچه های محلی و فروشگاه های بزرگ وکوچکی وجود دارد. نوازندگان زیادی وجود دارند که در اسکله برنامه اجرا می کنند و فضای شاد و زیبایی را محیا می کنند.